schilderen wandelen Beste leden, vrijwilligers en familieleden, Vanavond is het coronateam van De Schakel bij elkaar gekomen om de gevolgen te bespreken van de aangescherpte coronamaatregelen. Ik zal er geen doekjes om winden, maar wij hebben besloten om De Schakel voor een bepaalde periode te sluiten voor alle activiteiten. Dat is nu nog helaas nog actief. Onze belangrijkste reden hiervoor is, is het volgen van de intentie van de aangescherpte maatregelen, n.l. het zoveel mogelijk beperken van contacten en bewegingen. En voor onze kwetsbare groep (waaronder ook vrijwilligers) geldt dat nog eens dubbel zo hard. Het was een heel moeilijk besluit en we vinden het voor onze leden zeker niet leuk. We hebben net gezien hoe enthousiast onze leden weer aan de activiteiten gingen deelnemen. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen volgen en jullie horen van ons zodra we nieuws hebben. Wees voorzichtig en let goed op elkaar. Namens het coronateam groeten van Clemens.