Footer

Onze missie

Het verrijken van het dagelijks leven en streven naar een betekenisvoller vrijetijdsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking.