Geschiedenis

Geschiedenis van De Schakel
al sinds 1966 actief

In 1966 bespraken enkele ouders het probleem dat verstandelijk gehandicapten weliswaar op de sociale werkplaats werkten, maar dat ze in hun vrije altijd maar thuis zaten. Onder de naam “oudercommissie sociale werkplaats” werd eind november 1966 de eerste clubmiddag georganiseerd in het instructiegebouw van de brandweer. De club start met ongeveer 16 leden.

In 1967 werd naast handenarbeid ook een activiteit “wandelen” opgericht. Tussen 1967 en 1971 groeide het aantal leden naar 24 en de activiteiten werden uitgebreid met fietsen, volksdansen, muziek en op de vrijdag was er instuif.

In 1972 werd een bestuur samengesteld, dat niet meer per sé uit ouders van leden bestond. Het aantal vrijwilligers van 7 werd uitgebreid met professionele krachten. De vakantiekampen waren een groot succes. In dat jaar werd de club ondergebracht in het nieuwe gebouw D.V.O. Mozaïek aan de Laan van Helende Meesters nr 1.

In 1975 bestaat de club uit 45 leden, 23 vrijwilligers en een bestuur van 5 leden. In dat jaar wordt de club bij Koninklijk besluit officieel een vereniging, met als doelstelling: het bevorderen en verbeteren van de vrijetijdsbesteding voor het geestelijk gehandicapte kind en wel op algemene grondslag zonder onderscheid naar geloof of levensovertuiging.

In 1976 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met een receptie in D.V.O. Mozaïek. Ook de burgemeester Quarles van Ufford kwam langs. Daarnaast was ook de fanfare aanwezig.

In 1980 kreeg De Schakel eindelijk weer een eigen clubgebouw aan het Veenedaalplein. Dit was voorheen de kantine van de gemeente werken. De vereniging telde 40 leden en het aantal vrijwilligers groeide mee. Op vrijdagavond was het café-avond.

In 1983 maakt De Schakel een speelfilm op super 8 met als titel ‘the Great Kidnap’; de leden speelde alle rollen met een achtervolgingsscène, ontvoering en een musical met publiek.

In 1986 werd het 20-jarig bestaan gevierd met vele bijzondere activiteiten, de club groeide naar meer dan 50 leden. In de loop van de jaren is het activiteitenprogramma flink uitgebreid met studio, zwemmen, gymnastiek, filmmiddagen en voetballen.

Als De Schakel in 1991 25 jaar bestaat is er een groot feest en elke activiteit onderneemt bijzondere activiteiten zoals een fietsdag op Texel. In datzelfde jaar krijgt De Schakel er een ruimte bij. Met hulp van veel ouders, leden en vrijwilligers wordt het gebouw geheel in eigen beheer opgeknapt, het bruin gaat van de muren en alles wordt in nieuwe kleuren gestoken. De vereniging telt dan 62 leden. Judo en jazzballet, toneel, schilderen en naaien worden aan het programma toegevoegd.

In 1994 is er een belangrijke structuurwijziging met een verdeling in clusters: expressie, beweging en recreatief. Daarnaast is er een contributiewijziging met de mogelijkheid tot het maken van keuzes voor activiteiten per jaar. De statuten worden aangepast, de deelnemers zijn nu zelf lid en kunnen zich door iemand laten vertegenwoordigen. In dit jaar verschijnt het eerste exemplaar van ‘de Schakelpraat’. De club heeft inmiddels 132 leden. Ook de vakantieactiviteiten voor de jeugd maken vanaf 1994 deel uit van ‘De Schakel’.

Na al die wijzigingen is het een aantal jaren rustig. De clusters zijn inmiddels weer opgeheven en er is één activiteitenoverleg waaraan alle coördinatoren deelnemen. De activiteiten worden goed bezocht en de deelnemers wennen er steeds meer aan dat er keuzes gemaakt moeten worden. Ook koken en de theaterbezoeken maken inmiddels een vast onderdeel uit van het programma.

In 1996 wordt het 30-jarig bestaan gevierd, de vrijwilligers gaan een weekend naar Zeeland. Het jaarlijkse avondje uit is een activiteit die door een grote groep wordt bezocht en tijdens de nieuwjaarsrecepties is het altijd volle bak. De vereniging groeit flink door. In 1999 wint De Schakel de vrijwilligersprijs van de gemeente Amstelveen, deze wordt uitgereikt door Umberto Tan in de internationale school. De vakantie naar Eurodisney in 2000 is een absoluut hoogtepunt.

Als De Schakel in 2001 35 jaar bestaat gaat iedereen met een touringcar naar Carré voor de musical de Titanic.

In 2002 blijkt dat de gemeente voornemens heeft tot nieuwbouw op de locatie Veenendaalplein. Het bestuur gaat in overleg met de gemeente en dit resulteert in een aanbod van een voormalig schoolgebouw ‘de muziekschool’. De gemeente heeft het pand opgeknapt en er kwam een aanbouw en een zolder voor de berging van alle spullen.

In 2005 betrekt De Schakel een prachtig nieuw clubgebouw dat op 1 april door ex-burgemeester Kamphuis wordt geopend en gevolgd wordt door een grootse receptie. Ter ere van het nieuwe clubgebouw wordt door enkele vrijwilligers een boekje samengesteld over de geschiedenis van De Schakel. Bovendien wordt een dvd gemaakt met een overzicht van alle activiteiten.

In 2006 viert De Schakel haar 40-jarig jubileum en ook deze keer weer met tal van bijzondere activiteiten en feesten. Op 9 september van dit jaar gaat de website van De Schakel in de lucht (www.deschakelamstelveen.nl)

.

In 2007 gaat een nieuwe activiteit van start de DBC-club. In eerste instantie onder de werknaam de Dikke Billen Club, maar werd na enkele protesten veranderd in Door Beweging in Conditie club.

In 2010 (één jaartje te vroeg) vierde De Schakel haar 45-jarig jubileum. Groot feest in de Amsteltuin voor de vrijwilligers en in het najaar een groot feest voor de deelnemers en vrijwilligers in het Noordammercentrum.

In 2016 vierde De Schakel op een grootse wijze haar 50-jarig bestaan. Het jaar begon met een receptie waarop de wethouder het jubileumjaar opende. Er kwam een reünie van oud-vrijwilligers, een festival met allerlei workshops, een wandelend diner voor alle vrijwilligers en een slotfeest in het Nooddammercentrum voor alle leden en vrijwilligers.

In 2019 start De Schakel met een verjonging van de vereniging met als doel om de vereniging ook aantrekkelijk te maken voor jonge mensen. Er komen activiteiten voor met name jonge leden, zoals streetdance. Er komt een nieuw logo in frisse heldere kleuren en de website en facebook worden vernieuwd en gemoderniseerd.

Overzicht naamstelling

1966 Oudercommissie sociale werkplaats Amstelveen

1972 Vormingswerk Amstelveen

1973 Vormingswerk ‘De Schakel’ Amstelveen

1974 Kreatieve VrijeTijd Klub “De Schakel” Amstelveen

1975 Vereniging ‘De Schakel’ voor vrijetijdsbesteding

1976 Vereniging voor Vrijetijdsbesteding ‘De Schakel’ Amstelveen

1983 Vereniging voor Vrijetijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten ‘De Schakel’

1988 Vereniging voor vrijetijdsbesteding van verstandelijk gehandicapten Amstelveen ‘De Schakel’

2009 De Schakel vrijetijdsvereniging van mensen met een verstandelijke beperking.