Huisregels

Huisregels

Om misverstanden te voorkomen willen we de manier van werken van De Schakel kort uitleggen en een aantal tips geven, om ervoor te zorgen dat alle deelnemers zo optimaal mogelijk de activiteiten kunnen bijwonen.

 •  De woonvoorzieningen en alle deelnemers van De Schakel ontvangen iedere maand het clubblad de ‘Schakelpraat’. Mochten er wijzigingen in het programma optreden, dan zullen die daarin vermeld worden.
 • Voor de zogenaamde “speciale activiteiten” worden altijd aanmeldingsstrookjes in diezelfde Schakelpraat gezet, deze kunnen worden ingeleverd bij de betreffende coördinator of je kunt je bij hem/haar telefonisch opgeven (telefoonnummers in het programmaboekje en in de Schakelpraat). Als iemand niet is opgegeven kan hij of zij niet zomaar naar deze activiteit komen.
 • Hetzelfde geldt voor nieuwe deelnemers, die moeten eerst worden aangemeld bij de ledenadministratie. Zij mogen tweemaal deelnemen aan een activiteit, bevalt dit, dan moeten zij een inschrijfformulier invullen voor de activiteit.
 • De enige activiteiten waar alle deelnemers, zonder opgave, altijd heen kunnen gaan zijn; instuif; één keer per maand, de café-avond; twee keer per maand, beiden op de vrijdagavond, het fietsen op zondag; één keer per maand en de filmmiddagen op zondagmiddag; een aantal keer per seizoen.
 • Alleen tijdens activiteiten zijn de vrijwilligers telefonisch bereikbaar in het clubgebouw, daarbuiten kunnen ze gebeld worden op de telefoonnummers die in het programmaboekje, De Schakelpraat en op de website vermeld staan.
 • Houdt er rekening mee dat mensen vrijwillig actief zijn voor De Schakel. Vermijd bellen in het weekend en besef dat de vrijwilliger door werk, vakantie of ziekte niet altijd bereikbaar is.
 • De Schakel regelt nooit het vervoer naar activiteiten, dit is de taak van de deelnemers zelf, de ouders of de woonvoorziening. Bij problemen zal een van de begeleiders van De Schakel contact opnemen met de woonvoorziening of ouders.
 • Het is vervelend als de deelnemer veel te vroeg naar een activiteit komt, de kans is groot dat er nog geen vrijwilligers aanwezig zijn en dat de deelnemer voor een dichte deur komt te staan, of dat de voorbereiding voor de activiteit nog in volle gang is.
 • Mocht een deelnemer na een activiteit niet worden opgehaald, wordt er na een half uur door De Schakel een gewone taxi besteld op kosten van de woning of ouders.
 • Mocht de deelnemer een keer niet kunnen komen op een vaste activiteit of voor een speciale activiteit waarvoor hij of zij opgegeven was, dan is het prettig als er afgebeld wordt bij de desbetreffende coördinator.
 • De Schakel draait dankzij 80 vrijwilligers, deze mensen zijn ervaren in hun activiteit, maar natuurlijk is niet iedereen gediplomeerd begeleider dan wel verpleegkundige. Mocht een deelnemer naar een activiteit gaan en tijdens die activiteit specifieke, medische of agogische, begeleiding nodig hebben overleg dan eerst met de coördinator van de betreffende activiteit. De coordinator kan inschatten of iemand wel of niet kan komen. Bijvoorbeeld het toedienen van insuline is niet iets wat iedereen bij De Schakel doet.

Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kan altijd contact opgenomen worden met de betreffende coördinator.